Otvoren natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

fzoeuFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i to:
 • studija (uključujući pred-investicijske, investicijske i studije izvodljivosti)
 • projekata,
 • programa,
 • drugih aktivnosti.
Ciljane skupine:
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • javne ustanove koje su korisnici državnog i JLP(R)S proračuna,
 • trgovačka društva,
 • fizičke osobe (obrti) i
 • organizacije civilnog društva.
Fond dodjeljuje do 200.000,00 kuna po aktivnosti za:
 • subvencije (trgovačkim društvima, fizičkim osobama (obrtnicima)
 • pomoći JLP(R)S i javnim ustanovama te
 • donacije udrugama
Iznos raspoloživih sredstava po ovom Pozivu je 2.000.000,00 kuna. Rok za dostavu ponuda je 31.12.2014. godine ili do iskorištenja sredstava.

You may also like...