• 035/221-535
 • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
 • info@lag-posavina.hr

Najnoviji članci

 • Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2019. – Općina Oriovac
  Objavljeno pod: Natječaji, Vijesti

        Temeljem  članka  14.  Pravilnika  o  financiranju  aktivnosti,  projekata  i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Oriovac (Klasa: 022-01/15-01/93, Urbroj: 2178/10-01-15-1), načelnik općine Oriovac raspisuje J A V N I    N A T J E Č A J za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog […]

 • AFRIČKA SVINJSKA KUGA – najveća prijetnja hrvatskom svinjogojstvu, u EU usmrćeno više od 500.000 svinja
  Objavljeno pod: Vijesti

  Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih svinja i okolišu, a veliki je problem i cijeloj Europskoj uniji zbog činjenice da se bolest nezaustavljivo širi Europom.  Tijekom 2018. godine prijavljeno je 5.403 slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja te već 600 novih slučajeva u divljih svinja u ovoj godini. Afrička svinjska kuga (ASK) je […]

 • Objavljen natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Vinske omotnice
  Objavljeno pod: Natječaji, Vijesti

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 31. siječnja 2019.  Natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Nacionalni program za ovo programsko razdoblje vrijedan je 54,1 milijuna eura, odnosno 10,8 milijun eura godišnje, a za ovu mjeru u ovoj je godini predviđeno 260 tisuća […]

 • Usvojen Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
  Objavljeno pod: Vijesti

  Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje. Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a za razdoblje 2019. do 2023. godine provodit će se kroz četiri […]

 • 14. savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj
  Objavljeno pod: Vijesti

  Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu organizatori su 14. savjetovanja uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj, koje će se održati danas, 30-tog i 31. siječnja 2019. godine u Plitvičkim Jezerima u hotelu „Jezero“. Suorganizatori Savjetovanja su središnji uzgajivački savezi – Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda (HUSIM) i Savez udruga hrvatskih uzgajivača Holstein […]

 • 332 milijuna kuna za navodnjavanje – objavljen novi natječaj
  Objavljeno pod: Natječaji, Vijesti

  Objavljen je drugi Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan 332 milijuna kuna. Na prvom natječaju za ovu operaciju ugovoreno je 9 projekata vrijednih […]

 • Isplata prve rate sljedeći mjesec – poljoprivrednicima 2,7 milijarde kuna izravnih plaćanja
  Objavljeno pod: Vijesti

  Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu propisuje financijsku strukturu omotnice za provedbu mjera iz programa izravnih plaćanja u poljoprivredi, a na sjednici 28. 01.2019.g. usvojila je uredbu za financiranje u 2019.g. Isplata prvog dijela potpora kreće u veljači, a drugog dijela u svibnju. Ukupna omotnica Republike Hrvatske za izravna plaćanja za 2018. godinu iz Europskog […]

 • Obavijest korisnicima tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“
  Objavljeno pod: Vijesti

  Na radionicama za tip operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« potencijalni korisnici su iskazali interes za ulaganja u preostale prihvatljive materijalne troškove. Kako bi se korisnicima omogućilo da u sklopu jednog zahtjeva za potporu prijave niz različitih prihvatljivih materijalnih troškova, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u veljači 2019. godine […]

 • Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini
  Objavljeno pod: Natječaji, Vijesti

  Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 113/18), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport za razdoblje 2019. – 2021., a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje […]

 • Obavijest korisnicima u operaciji 7.4.1. o produljenju roka
  Objavljeno pod: Vijesti

  Želimo skrenuti pozornost korisnicima vezano uz produljenje roka za dostavu dokumentacije iz provedenog postupka javne nabave kao i odabranih ponuda iz postupaka jednostavne nabave iz projekata iz operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Pravilnikom o provedbi mjere M07 „Temeljne […]

 • Hrvatska dobila status zemlje slobodne od bolesti kvrgave kože goveda
  Objavljeno pod: Vijesti

  U Službenom listu Europske unije objavljena je PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/81 od 17. siječnja 2019.o izmjeni Priloga I. Provedbenoj odluci (EU) 2016/2008 o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama kojom je Republika Hrvatska postala i službeno država slobodna od bolesti kvrgave kože goveda (BKK) te više nema ograničenja u prometu goveda […]

 • APPRRR izdala Odluke o isplati za korisnike LAG-a natječaja za TO 1.1.5. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
  Objavljeno pod: Vijesti

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o isplati za korisnike koji su podnijeli Zahtjev za isplatu  prve rate u sklopu LAG Natječaja za tip operacije 1.1.5. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Odluke su dodijeljene svim pozitivno ocijenjenim prijaviteljima na LAG Natječaj i korisnici Odluke o isplati mogu preuzeti kroz AGRONET sustav. Želimo […]

 • Izdavanje suglasnosti za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu RH na natječaje koji se financiraju iz fondova i Programa EU
  Objavljeno pod: Vijesti

  Ministarstvo poljoprivrede prema članku 71. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18) izdaje suglasnost za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaje koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije. Uz zahtjev koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede za izdavanje suglasnosti nužno je priložiti naziv, obrazloženje i […]

 • Radionica o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
  Objavljeno pod: Vijesti

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionicu na temu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za korisnike mjere, odnosno osnivače školskih ustanova. Radionica će se održati 24. siječnja 2019. godine u 11 sati u Zagrebu, u prostorijama Kino dvorane Gospodarskog kluba (istočni ulaz), Ulica grada Vukovara 78. Naglasak […]