• 035/221-535
 • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
 • info@lag-posavina.hr

Najnoviji članci

 • Javni poziv za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama
  Objavljeno pod: Natječaji

  Ministarsvo gospodarstva objavilo JAVNI POZIV za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja gospodarskog okruženja i infrastrukture kroz razvoj elektroenergetskih sustava u poduzetničkim i gospodarskim zonama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. CILJEVI I PRIORITETI Prioritet ovoga […]

 • Novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  Objavljeno pod: Vijesti

  U Narodnim novinama 121/14 je izasao novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Navedeni Zakon obvezni su primjenjivati LAG-ovi i njihove članice iz neprofitnog sektora. Zakon možete preuzeti na navedenoj stranici: http://www.zakon.hr/z/746/Zakon-o-financijskom-poslovanju-i-ra%C4%8Dunovodstvu-neprofitnih-organizacija

 • Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2015. godini
  Objavljeno pod: Natječaji

  Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Hrana, Poduzetništvo, Poljoprivreda Datum otvaranja natječaja: 03.10.2014. Rok za prijavu: 31.10.2014. Iznosi sredstava €: 1.000.000 Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Dozvoljene aktivnosti za mjeru Promidžba su: 1) Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, […]

 • Erasmus+ – Poziv na podnošenje prijedloga za 2015. Godinu
  Objavljeno pod: Natječaji

  Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Makedonija, Turska Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje Datum otvaranja natječaja: 02.10.2014. Iznosi sredstava €: 1.736.400.000 Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Udruge, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative,Ministarstva, Osnovne škole, Srednje škole Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca: — Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih — Zajednički magistarski studiji […]

 • MINPO predstavio “društvenu mrežu” za donošenje zakona
  Objavljeno pod: Vijesti

  Ministarstvo poduzetništva i obrta predstavilo je elektroničku aplikaciju kroz koju će poduzetnike uključiti u proces izrade novih ili izmjena postojećih zakona i propisa. Izrada elektroničke aplikacije jedan od načina izravne pomoći MINPO-a poduzetnicima putem koje će oni moći pratiti zakonodavne promjene, iznositi svoje stavove i komentare te predlagati zakone s područja poduzetništva i obrta. Aplikacije će omogućiti interakciju […]

 • Vinska omotnica – u tijeku 4. natječaj za promidžbu na tržištima trećih zemalja
  Objavljeno pod: Natječaji

  Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz tzv. europske Vinske omotnice. Cilj ove mjere je povećanje izvoza na tržišta trećih zemalja za 25%. Korisnici mjere su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom […]

 • Novi Zakon o udrugama stupio na snagu 1. listopada 2014.
  Objavljeno pod: Vijesti

  Udruge su dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu Novi Zakon o udrugama donesen je 6. lipnja na 13. sjednici Hrvatskog sabora. Zakon je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine. U roku od 60 dana nakon što Zakon stupi na snagu (do 1. prosinca […]

 • Otvoren natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Objavljeno pod: Natječaji

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i to: studija (uključujući pred-investicijske, investicijske i studije izvodljivosti) projekata, programa, drugih aktivnosti. Ciljane skupine: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje su korisnici državnog i JLP(R)S proračuna, trgovačka društva, fizičke osobe […]

 • Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima
  Objavljeno pod: Vijesti

  Vodič za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) izdan je početkom programskog razdoblja 2014. – 2020. kako bi onima koji su izravno uključeni u lokalne akcijske grupe dao neke praktične alate i prijedloge za provedbu CLLD-a u raznim kontekstima. Vodič je komplementaran sa “Smjernicama za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice u Europskim strukturnim i investicijskim fondovima” koje […]

 • Poziv na besplatne edukacije: Poslovni uzlet kontinentalne Hrvatske
  Objavljeno pod: Vijesti

  U Osijeku, dana 12. studenoga 2014., u organizaciji Poslovnog dnevnika i Grada Osijeka, održat će se BESPLATNE cjelodnevne edukacije za male i srednje poduzetnike, obrtnike i OPG-e, na sljedeće teme: Prijenos poslovanja – kako prebroditi kritičnu fazu razvoja obiteljskih poduzeća? Doznajte više o odgovornosti direktora i članova Uprave EU fondovi – velika prilika za financiranje malog i […]

 • Objavljen Pravilnik o provedbi Mjere M05 – Podmjera 5.2. za natječaj iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
  Objavljeno pod: Natječaji

  Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M05 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti”, Podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima”. U Pravilniku su navedeni opći uvjeti prihvatljivosti prijavitelja, intenzitet […]