Porezne olakšice za poduzetnike sa potpomognutih područja

Porezni obveznici koji djelatnost obavljaju na područjima jedinica lokalne samouprave koje su razvrstane u I. i II. skupinu po stupnju razvijenosti imaju pravo na poreznu olakšicu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

Potvrde o pravu na poreznu olakšicu u vidu državne potpore male vrijednosti, na prethodni zahtjev, izdaje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Pravilnikom o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima određeno je da su obveznici poreza na dobit u obvezi do 15. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zahtjev za dodjelom državnih potpora male vrijednosti. Obveznici poreza na dohodak dužni su zahtjev za dodjelom državnih potpora male vrijednosti dostaviti do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Zahtjev se dostavlja na obrascu POOD-PPGV.

 

Izvor: razvoj.gov.hr

You may also like...