Poziv na redovnu godišnju Skupštinu Lokalne akcijske grupe Posavina

PREDMET: Poziv na redovnu godišnju Skupštinu Lokalne akcijske grupe Posavina koja će se održati dana 20.03.2013.godine, srijeda, s početkom u 18 sati u Vatrogasnom domu u Oriovcu.

Dnevni red Skupštine:

    1. Izbor radnih tijela LAG-a
    2. Izvještaj o radu LAG-a u 2012.godini
    3. Primanje novih članova LAG-a
    4. Usvajanje dokumenta Lokalne razvojne strategije (LRS) za razdoblje 2012-14.
    5. Razno

U Brodskom Stupniku,dne.14.03.2013.godine.

Voditelj Ureda Lag Posavina:
Slavko Vuković

You may also like...