Projekti

 

 

Lijepa naša Slavonija!

 

U sklopu Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije, LAG-u Posavina su odobrena sredstva za financiranje projekta “Lijepa naša Slavonija!”. Jedna od aktivnosti projekta bila je i izrada promo videa svih općina s područja LAG obuhvata, a to su općine Bebrina, Brodski Stupnik, Čaglin, Nova Kapela, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj.

Promocijom putem video spotova povećat ćemo broj posjetitelja te omogućiti razvoj turističke ponude i sadržaja. Potaknut ćemo sve zainteresirane stanovnike velikih gradskih sredina na dolazak u ruralno područje LAG-a Posavina kako bi im predstavili turističku ponudu i sadržaje, domaću hranu i rekreaciju u prirodi kako bi iskoristili sve blagodati koje nudi ruralna sredina. Promidžba i razvoj turističke ponude i sadržaja utjecat će na povezivanje te bolju suradnju svih stanovnika, OPG-ova, poljoprivrednih gospodarstava, udruga, ugostitelja i obrtnika s područja LAG-a Posavina. Sve promo videe možete pronaći na poveznici na našem Youtube kanalu

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača

 

Proveden je projekt suradnje „Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača“, kojeg je LAG Posavina kao Glavni partner provodio zajedno s LAG-om Slavonska Ravnica, Zapadna Slavonija i Zrinska gora – Turopolje.

Cilj projekta bilo je jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u sektoru voćarstva i povrtlarstva kroz razmjenu znanja i iskustava, opremanje te promociju poljoprivrednih proizvoda u cilju povećanja samoodrživosti poljoprivrednih gospodarstava i malih gospodarstvenika na ruralnim područjima te poticanje njihovog udruživanja.

Tijekom 2020.g. odrađene su 2 informativno-edukativne radionice na kojima su sudjelovali lokalni proizvođači voća i povrća s ciljem informiranja i poticanja na zajedničko udruživanje.

Kao jedan od rezultata osnovana je udruga voćara i povrtlara sa sjedištem u Brodskom Stupniku, te se nadamo da će se što već broj voćara i povrtlara pridružiti i postati članom udruge kako bi svojim radom i djelovanjem u budućnosti pomogli u osnivanju proizvođačke organizacije voćara i povrtlara što nam je i cilj.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Radom za zajednicu i sebe!

 

Lokalna akcijska grupa Posavina provela je projekt ”Radom za zajednicu i sebe!” koji je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u okviru natječaja ”Zaželi” – program zapošljavanja žena.

Partneri na projektu bili su HZZ, Područni ured SB, Centar za socijalnu skrb SB, Općina Brodski Stupnik, Općina Nova Kapela i Općina Oriovac.

Upravljačko tijelo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a posredničko tijelo razine 2 HZZ, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU.

Projektom je ostvaren cilj: nezaposlenim ženama omogućeno je zapošljavanje u lokalnoj zajednici, te unaprijeđena su njihova znanja i vještine za potrebe tržišta rada, te im je na taj način dugoročno osigurana veća zapošljivost.

Ukupna vrijednost projekta bila je 8.380.865,77 kn, a iznos EU potpore je 100%. Provedba projekta trajala je 30 mjeseci, ciljana skupina bile su dugotrajno nezaposlene žene, a pružale su podršku korisnicima u lokalnoj zajednici. Među ostalim, 30 žena pohađalo je edukaciju za njegovateljicu kroz koju su unaprijedile svoja znanja i vještine sukladno potrebama tržišta rada te samim time su povećale svoju šansu za zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. Projekt se provodio od 16. ožujka 2018. godine do 16. rujna 2020. godine, ukupno su zaposlene 74 žene te su projektom obuhvaćena 554 krajnja korisnika.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

OPGenije

 

Projekt je financiran iz Europskog fonda, Operativnog Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.” u iznosu od 1.489.366,47 kuna. Provedba je trajala 24 mjeseca.

Kroz projekt se educiralo 30 dugotrajno nezaposlenih osoba koje su prošle program obrazovanja Opći poljoprivredni tehničar / Agroturistički tehničar i edukacije Digitalni marketing i Poslovni plan za poljoprivrednike. Cilj projekta bilo je osnažiti i unaprijediti radni potencijal dugotrajno nezaposlenih osoba s područja Brodsko-posavske, Sisačko- moslavačke i Požeško-slavonske županije s natprosječno visokom stopom nezaposlenosti kroz obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Polaznici su završili s predavanjima, položili ispite te uspješno pripremili i obranili maturalne radove. Po završetku stekli su certificate s kojim će biti kompetentniji i konkurentniji na tržištu rada.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Parlaj ti, parlam ja, Parlaonica!

 

Lokalna akcijska grupa Posavina uspješno je pripremila projekt Parlaj ti, parlam ja, Parlaonica!, koji je prijavljen na natječaj LokoVez koji je objavila Zaklada Slagalica. Projekt je uspješno prihvaćen i odobrena su sredstva u iznosu od 10.593,86 kn. Kako bi se prikupio ostatak potrebnih sredstava za uspješnu provedbu projekta, preostali iznos od 3.531,14 prikupio se u lokalnoj  zajednici kroz donacije fizičkih i pravnih osoba.

Predviđeno trajanje projekta i provedba aktivnosti: Studeni/Prosinac 2016.g.– Travanj 2017.g.

Ciljana skupina koja će sudjelovati na edukacijama i predavanjima su predstavnici udruga mladih/za mlade s područja LAG-a Posavina:

Udruga za mlade “STUP”,

Bebrinska udruga mladih,

Kutljanska udruga mladih,

Kreativna udruga Limes,

Udruga mladih Sibinj,

Udruga mladih općine Podcrkavlje,

Zbježanska udruga mladih,

Udruga Dubovac

 

 

Edukacije i aktivnosti koje će se provoditi tijekom projekta:

Trening PCM –a – u trajanju od 3 dana

Radionica o važnosti volontiranja

Izrada tribina za održavanje debata i „Parlaonice“

Održavanje debata

Predavanje – predstavljanje natječaja i mogućnosti prijave Erasmus +, Europski socijalni fond, Europa za građena

Održavanje „Parlaonice“

 

Ciljevi projekta koji se žele ostvariti:

  1. 1. Osnažiti kapacitete mladih (2 sudionika iz svake udruge) na lokalnoj razini za veće korištenje EU fondova u cilju poboljšanja sustava i kvalitete života te povećanje sudjelovanja u donošenju odluka na lokalnoj razini.
  2. Ojačati udruženja udruga mladih/za mlade( 8 udruga mladih sa područja LAG-a Posavina) kroz edukaciju u oblasti pisanja projektnih prijedloga, implementacije te evaluacije projekata.
  3. Pružiti organizacijama civilnog društva (OCD) (8 udruga mladih sa područja LAG-a Posavina) osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi se mogle kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim idejama aplicirati na natječaje.
  4. Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje na lokalnoj razini, kroz širenje mreže organizirane potpore mladima i provedbu različitih aktivnosti s mladima i za mlade. (članovi udruga mladih/i za mlade)

 

Pozivamo sve članove i predstavnike udruga mladih/za mlade da se aktivno uključe u projekt i sudjeluju na edukacijama i aktivnostima. Zamišljene su i pripremljene s ciljem unaprjeđenja vještina i kompetencija kako bi unaprijedili rad svojih udruga i povećali kvalitetu života.

—————————————————————————————————————–

 

LAG Posavina je trenutno u provedbi Mjere 19 LEADER-CLLD, Podmjere 19.2., 19.3., 19.4.

Prihvatljivi troškovi i aktivnosti LAG-a su slijedeći:

 

  • 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE« – Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije odnose se na provedbu odabranih projekata iz LRS.
  • 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« – Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije odnose se isključivo na troškove pripreme međuteritorijanih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.
  • 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« – Prihvatljive aktivnosti u okviru tipa operacije odnose se na tekuće troškove i animaciju.

—————————————————————————————————————–