Projekti

 

 

 

 

Parlaj ti, parlam ja, Parlaonica!

 

Lokalna akcijska grupa Posavina uspješno je pripremila projekt Parlaj ti, parlam ja, Parlaonica!, koji je prijavljen na natječaj LokoVez koji je objavila Zaklada Slagalica. Projekt je uspješno prihvaćen i odobrena su sredstva u iznosu od 10.593,86 kn. Kako bi se prikupio ostatak potrebnih sredstava za uspješnu provedbu projekta, preostali iznos od 3.531,14 prikupio se u lokalnoj  zajednici kroz donacije fizičkih i pravnih osoba.

Predviđeno trajanje projekta i provedba aktivnosti: Studeni/Prosinac 2016.g.– Travanj 2017.g.

Ciljana skupina koja će sudjelovati na edukacijama i predavanjima su predstavnici udruga mladih/za mlade s područja LAG-a Posavina:

Udruga za mlade “STUP”,

Bebrinska udruga mladih,

Kutljanska udruga mladih,

Kreativna udruga Limes,

Udruga mladih Sibinj,

Udruga mladih općine Podcrkavlje,

Zbježanska udruga mladih,

Udruga Dubovac

 

 

Edukacije i aktivnosti koje će se provoditi tijekom projekta:

Trening PCM –a – u trajanju od 3 dana

Radionica o važnosti volontiranja

Izrada tribina za održavanje debata i „Parlaonice“

Održavanje debata

Predavanje – predstavljanje natječaja i mogućnosti prijave Erasmus +, Europski socijalni fond, Europa za građena

Održavanje „Parlaonice“

 

Ciljevi projekta koji se žele ostvariti:

  1. 1. Osnažiti kapacitete mladih (2 sudionika iz svake udruge) na lokalnoj razini za veće korištenje EU fondova u cilju poboljšanja sustava i kvalitete života te povećanje sudjelovanja u donošenju odluka na lokalnoj razini.
  2. Ojačati udruženja udruga mladih/za mlade( 8 udruga mladih sa područja LAG-a Posavina) kroz edukaciju u oblasti pisanja projektnih prijedloga, implementacije te evaluacije projekata.
  3. Pružiti organizacijama civilnog društva (OCD) (8 udruga mladih sa područja LAG-a Posavina) osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi se mogle kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim idejama aplicirati na natječaje.
  4. Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje na lokalnoj razini, kroz širenje mreže organizirane potpore mladima i provedbu različitih aktivnosti s mladima i za mlade. (članovi udruga mladih/i za mlade)

 

Pozivamo sve članove i predstavnike udruga mladih/za mlade da se aktivno uključe u projekt i sudjeluju na edukacijama i aktivnostima. Zamišljene su i pripremljene s ciljem unaprjeđenja vještina i kompetencija kako bi unaprijedili rad svojih udruga i povećali kvalitetu života.

—————————————————————————————————————–

 

LAG Posavina je trenutno u provedbi Mjere 19 LEADER-CLLD, Podmjere 19.2., 19.3., 19.4.

Prihvatljivi troškovi i aktivnosti LAG-a su slijedeći:

 

  • 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE« – Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije odnose se na provedbu odabranih projekata iz LRS.
  • 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« – Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije odnose se isključivo na troškove pripreme međuteritorijanih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.
  • 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« – Prihvatljive aktivnosti u okviru tipa operacije odnose se na tekuće troškove i animaciju.

—————————————————————————————————————–