Radionica za izradu Lokalne razvojne strategije LAGa Posavina u Brodskom Stupniku

U Općinskoj vijećnici u Brodskom Stupniku, u srijedu 09.svibnja 2012. godine odražana je radionica za izradu Lokalne razvojne strategije LAGa Posavina po metodologiji Leader programa sa dvadesetak sudionika članova Stručne radne skupine za izradu LRS LAGa Posavina.

Bojana Markotić Krstinić iz Regionalnog razvojnog edukacijskog centra „Primus Fortissimus“ vodila je dvadesetak članova Stručne radne grupe za izradu LRS LAG-a Posavina kroz metodologiju za izradu strategije po načelima Leader programa.

Na brojna pitanja sudionika Bojana je odgovarala izravno, ali uvijek uz osmijeh i razumijevanje.

Trosatna radionica na temu izrade lokalne razvojne strategije otvara novu stranicu u aktivnostima Lag-a Posavina, a članovi Stručne radne skupine za izradu LRS LAG-a Posavina pomno prate svaki korak u pripremi strategije.

Predsjednik Laga Posavina Goran Jelinić pratio je bez predaha trosatnu radionicu za izradu Lokalne razvojen strategije Lag-a Posavina.

Glavni logističar Lag-a Posavina gospodin Josip Salantić brinuo je o računalnoj opremi i kvalitetnoj projekciji, uz istovremeno praćenje radionice kao vrstan i iskusan stručnjak i savjetnik Lag-a Posavina.

Pitanja su postavljali predstavnici civilnog sektora, poduzetnici, žene i mladi, ali i predstavnici jedinica lokalne samouprave, svi su nastojali pohvatati što više korisnih informacija kako izraditi kvalitetnu strategiju u skladu s Leader programom.

Vinko Jurković , predstavnik Općine Bebrine, svojim iskustvom i ciljanim pitanjima poticao je raspravu u smjeru inovativnog poduzetništva pri izradi Strategije Lag-a Posavina.

You may also like...