• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

Registracija traktora i poljoprivrednih prikolica u Društvenom domu Bebrina

“Slavonijatrans tehnički pregledi” d.o.o. i “Croatia osiguranje” d.d. obavljati će registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica 21. studenoga 2017. godine. u prostorima društvenog doma u Bebrini.