Poziv za stručnjake: Strukturirani dijalog u ESI fondova (rok 14. rujna 2015)

Europska komisija je u potrazi za organizacijama da se pridruže strukturnom dijalogu  s Europskim strukturnim i investicijskim fondom partnera skupine stručnjaka (ESIF SD) .

Skupina stručnjaka trenutačno se sastoji od 52 organizacija članica i 2 promatrača, izabranih i imenovanih nakon poziva na odabir  stručnjaka pokrenutog u srpnju 2014. Maksimalan broj članova organizacija koje se mogu pridružiti grupi je 60.

Cilj ovog poziva je ostvariti broj članica do maksimalno 60.

Opis

Skupina je postavljena u skladu s člankom 5. (6) Uredbe (EU) br 1303/2013   (Zajedničke odredbe Uredbe) i Odlukom Komisije C (2014) 4175 . Okuplja krovne organizacije koje predstavljaju, na razini Unije partneri iz u članku 5. (1) Zajedničke odredbe Uredbe i imaju specifičan interes u Europskoj strukturnih i investicijskih fondova.

Skupina ima sljedeće zadaće:

  • podupirati rad Komisije u pogledu razvoja kohezijske politike, politika ruralnog razvoja, ZRP, a integrirana pomorska politika u različitim područjima stručnosti,
  • pomagati Komisiji o pitanjima koja se odnose na provedbu potpore iz ESI fondova ,
  • pratiti evoluciju politike u području partnerstva i upravljanja na više razina,
  • Razmjena iskustava i dobre prakse u ovom području.

Tko se može prijaviti

Poziv za podnošenje prijava je otvoren za krovne organizacije osnovane na europskoj razini , što predstavlja partnere iz zemalja članica, odnosno:

  • udruge koje predstavljaju regionalne, lokalne, urbane i druge javne vlasti,
  • gospodarske i socijalne partnere,
  • tijela koja predstavljaju civilno društvo, kao što su partneri za okoliš, nevladine organizacije i tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Kandidati moraju biti uspostavljeni  prije 31. prosinca 2014.,  i  biti registrirani u Transparency registar .

Za više informacija o zadaćama kriterijima grupe, prihvatljivosti i odabira, molimo pogledajte Napomena o natječaja i Odluku Komisije C (2014) 4175 .

Kako se prijaviti

Prijave moraju biti na engleskom, francuskom ili njemačkom i dostavlja online 14. rujna 2015 . Stručnjaci imenovani od strane organizacija trebali bi  komunicirati na barem jednom od navedenih jezika.

Kontakt: REGIO-ESIF-STRUCTURED-DIALOGUE@ec.europa.eu

Strukturirani dijalog s partnerima na razini Unije

 

Izvor: Europska komisija

 

You may also like...