U Brodskom Stupniku održana radionica na temu „Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača”

Dana 21.10.2020. godine u 17:00 sati održana je informativna radionica na temu „Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača”

u prostorima turističko-informativnog centra u Brodskom Stupniku. Informativna radionica se održala u organizaciji LAG-a Posavina.

Voditeljica LAG-a Posavina Suzana Lesan pozdravila je sve nazočne, a predavač dr.sc. Mario Njavro s Agronomskog fakulteta iz Zagreba detaljno je predstavio način osnivanja proizvođačke organizacije, njezine prednosti i nedostatke. Na informativnoj radionici su svi zainteresirani proizvođači, voćari i povrtlari, potencijalni članovi buduće proizvođačke organizacije dobili potrebne informacije i odgovore na pitanja.

Proizvođačka organizacija će omogućiti:  planiranje proizvodnje i omogućavanje lakšeg pristupa tržištu, sortiranje proizvoda prema zahtjevima kupaca, uštede pri skladištenju i pripremi proizvoda za tržište, bržu distribuciju proizvoda, kontinuiranu opskrbu tržišta i postizanje veće prosječne cijene proizvoda na tržištu. Većina prisutnih je zainteresirana za ulazak u proizvođačku organizaciju i nadaju se da će ona doprinijeti boljem poslovanju i olakšati njihov trud i rad.

You may also like...