• 035/221-535
  • Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik, Croatia
  • info@lag-posavina.hr

U Srednjem Lipovcu pučki igrokaz glumačke skupine udruge “Sve lipo”

Pučki igrokaz glumačke skupine udruge “Sve lipo” : “Spas u zadnji čas!” – Hrvatski seljački dom Srednji Lipovac,10.12.2017. u 18:00 sati