ZA 240 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE AGENCIJA ODOBRILA 20,9 MILIJUNA KUNA U OKVIRU OPERACIJE 7.1.1. – POČELO IZDAVANJE KONAČNIH ODLUKA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem konačnih odluka o dodjeli sredstava za projekte iz operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.  Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova, od 5.000 do 70.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, Strateškog razvojnog programa općine ili grada, Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija). Konačne odluke o dodjeli sredstava dodijelit će se za 240 jedinica lokalne samouprave u iznosu potpore od 20.993.191,59 kuna, dok će se za one jedinice lokalne samouprave koje se na konačnoj rang listi nalaze „ispod crte“ izdati konačne odluke o odbijanju uslijed nedostatka sredstava.

Rang listu možete pogledati ovdje.

 

Izvor: apprrr.hr

You may also like...