Zakonske obveze za neprofitne organizacije

Dostavljamo Vam bitnu obavijest vezanu za zakonske obveze koje su trenutno važeće za neprofitne organizacije.

U nastavku je detaljnija obrada zakonske regulative vezane za izradu godišnjeg financijskog plana neprofitnih organizacija te godišnjeg izvješća o volontiranju.

Izrada godišnjeg financijskog plana neprofitnih organizacija

Prema čl. 5., st. 1.  Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija „Neprofitna organizacija koja je obveznik dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu”. U stavku 6. istog članka je navedeno da će Ministar financija propisati metodologiju izrade, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjete izvršavanja financijskog plana.

Navedeni Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija je stupio na snagu 30.10.2015., međutim u čl. 27. Pravilnika je navedeno da:

(1) Prvi financijski plan neprofitna organizacija izrađuje temeljem članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

(2) Financijski plan neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata te obrazloženje financijskog plana i usvaja se do 31. prosinca 2015.

(3) Prvi financijski plan neprofitna organizacija izrađuje u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Prema tome, neprofitna organizacija mora do 31.12.2015. usvojiti financijski plan za razdoblje od 31.01.2016. – 31.12.2016. a izrađuje ga temeljem članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, s time da se može voditi metodologijom propisanom u Pravilniku.

U istom Pravilniku je navedena  obveza provođenja samoprocjene učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Upitnik koji se spominje je potrebno predati najkasnije do 28.03.2016.

Ukoliko niste, navedenu zakonsku regulativu, te važeće izmjene i dopune, obzirom da smo istaknuli samo neke bitne odrednice, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_121_2300.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2255.html

 

 

images

Godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ br. 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ br. 101/08) neprofitne organizacije su dužne Ministarstvu socijalne politike i mladih dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini.

Rok za dostavljanje izvješća je 28.02.2016. Izvješće se dostavlja putem web aplikacije koju možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.volonteri.mspm.hr.

You may also like...