Započela sanacija krovišta na Društvenom domu u Magić Maloj

U sklopu programa obnove društvenih domova na području općine, a nakon promijenjene stolarije i uređene kuhinje u Društvenom domu u Magić Maloj, započeli su radovi na sanaciji krovišta. Radovi na sanaciji krovišta su neophodni i preduvjet za nastavak radova na fasadi i na uređenju interijera ovog Doma. Ovaj Dom je bitno urediti jer osim mještana isti koriste i vatrogasci te Udruga Sv. Florijan za svoja okupljanja.

You may also like...