14 otvorenih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) trenutačno ima 14 aktivnih natječaja/poziva u sektorima energetske učinkovitosti te zaštite okoliša. Više informacija možete pronaći u nastavku.

1. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Prijavna dokumentacija: OCD EnU i OIE

2. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Prijavna dokumentacija: EOVSZ

3. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Prijavna dokumentacija: Zgradarstvo_2014

4. JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje preograma povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Prijavna dokumetnacija: EE_obitelj.kuce

5. JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Prijavna dokumentacija: OIE_obitelj.kuce

6. JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete

Prijavna dokumentacija: Jav.rasvjeta

7. JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda javne rasvjete

Prijavna dokumentacija: EP_jav.rasvjeta

8. JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji

Prijavna dokumentacija: EE_industrija

9. JAVNI POZIV za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

Prijavna dokumentacija: PDVSZ

10. JAVNI POZIV za neposredno financiranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

Prijavna dokumentacija: ECVZ

11. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode

Prijavna dokumentacija: ZO2014

12. JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u području zaštite okoliša i prirode

Prijavna dokumentacija: Studiji_ZO

13. JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

Prijavna dokumentacija: ZO_raznolikost

14. JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata poticanja održivog razvoja ruralnog prostora

Prijavna dokumentacija: OR_rural

Izvor: fzoeu.hr

You may also like...