U Oriovcu održana Info radionica o mogućnostima prijave projektnih prijedloga

U ponedjeljak, 20. veljače 2017. godine LAG Posavina je u Oriovcu održao Info radionicu “Mogućnosti prijave projektnih prijedloga u okviru provedbe LRS LAG-a Posavina i Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.” svim zainteresiranim korisnicima sa područja Općine Oriovac. Na radionici je sudjelovalo 30-tak zainteresiranih korisnika kojima su djelatnici LAG-a predstavili mjere i podmjere na koje se korisnici mogu prijaviti, kako na nacionalnoj tako i na razini LAG-a sa financijskim sredstvima odobrenim od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu LRS LAG-a Posavina. Nazočnim potencijalnim korisnicima su predstavljeni svi koraci koji se trebaju poduzeti da bi se prijavilo na natječaje te su upoznati sa cijelim postupkom, uvjetima prihvatljivosti, prihvatljivim ulaganjima i svim ostalim preduvjetima koje je potrebno ispuniti da bi se moglo pristupiti natječajima i ostvariti zatraženu potporu.

Domaćin radionice je bio Antun Pavetić, načelnik općine Oriovac koji je pozdravio sve nazočne i naglasio važnost svih mjera i podmjera na razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje. Istaknuo je želju i nadu da će potporu ostvariti što veći broj korisnika sa područja općine.

 

You may also like...