Bojana Markotić Krstinić, tajnica „LEADER mreže Hrvatske“, u obilasku Brodskog Stupnika

BOJANA MARKOTIĆ KRSTINIĆ, TAJNICA „LEADER MREŽE HRVATSKE“ s predstavnicima LAGa Posavina obišla je šire područje Brodskog Stupnika, a posebno se interesirala za etno baštinu sela Lovčić.

Snimanje panorame Posavine

Selo lovčić bogato tradicijskim građevinama

Vrijedan primjer tradicijskog graditeljstva u središtu Lovčića

Bogatstvo crkve sv. Martina iznad Lovčića posebna je zanimljivost kao važna povijesna baština LAGa Posavina

Pogled s vidikovca ispod crkve sv. Martina na Eko etno selo Lovčić

You may also like...