Category: Natječaji

Javni natječaj za fin. programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede u BPŽ za 2021.

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu namijenjenih za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu KLASA: 320-05/21-01/02,...

Otvoreni natječaji za sufinanciranje promocije poljoprivrednih proizvoda

Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za sufinanciranje informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda Europske unije u inozemstvu i unutar EU, vrijednog 183 milijuna eura. Ovoga puta poseban naglasak je stavljen na ekološke proizvode, koje će poljoprivrednici imati priliku promovirati u...

Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Napomena: Godišnji plan...

Izmjena natječajne dokumentacije i objava pitanja i odgovora za Poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Četvrtom izmjenom natječajne dokumentacije povećava se vrijednost Poziva i uvodi treća skupina za financiranje namijenjena aktivnostima organizacija civilnoga društva na potresom pogođenim područjima. Popis svih izmjena te važeće verzije dokumenata, uz objavljena pitanja i odgovore, dostupni su uz cjelokupnu natječajnu...

Izašao godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, programa, projekata ili manifestacija udruga iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije na temelju članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) donosi godišnji plan koji...

Objavljen 9. natječaj za TO 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 31. prosinca 2020. godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja...