Dani EU 2014.

dani-eu

U sklopu obilježavanja Europskog tjedna u Brodsko-posavskoj županiji, uz potporu Upravnog odjela za razvoj i europske integracije Brodsko-posavske županije, u periodu 05.05.-10.05.2014., LAG Posavina će provoditi projekt “LAG Posavina – model razvitka ruralnog područja u RH po uzoru na slične primjere u EU“.

Provedba projekta će se odvijati postavljanjem promotivnog štanda LAG-a Posavina u središtu jedne od 6 Općina –Nova Kapela, Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrina, Sibinj i Podcrkavlje, članica LAG-a Posavina sa područja Brodsko-posavske županije.

Na navedenom promotivnom štandu LAG –a Posavina, voditelj projekta, volonter LAG-a,predstavnik partnera u projektu iz JLS gdje se promocija održava te predstavnik partnera Udruge „BUM“, izložit će brošuru o LAG-u i LEADER programu, te tiskane pristupnice za članstvo u LAG-u kako bi privukli što veći broj dionika iz privatnog i civilnog sektora na uključivanje u LAG.Svi zaintersirani dionici će dobiti informacije o LAG-u Posavina, LEADER programu EU te o mogućnostima lokalnog razvoja korištenjem strukturnih fondova EU.

Pozivamo sve stanovnike LAG područja da nas posjete na navedenim promotivnim događanjima.

Raspored odvijanja aktivnosti provedbe projekta (mjesto i vrijeme):

05.05.2014. Ponedjeljak, Podcrkavlje (8-14 h)

06.05.2014. Utorak, Oriovac (8-14 h)

07.05.2014. Srijeda, Bebrina (8-14 h)

08.05.2014. Četvrtak, Sibinj (8-14 h)

09.05.2014. Petak, Nova Kapela (8-14 h)

10.05.2014. Subota, Brodski Stupnik (8-14 h)

You may also like...