Djelatnice LAG-a Posavina sudjelovale na radionici – „Financijsko upravljanje EU projektima; upravljanje projektom LEADER/CLLD podmjera 19.2., 19.3., 19.4., u okviru provedbe Mjere 19. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020“

Kao stručne suradnice LAG-a Posavina, Marina Šimunović i Suzana Lesan sudjelovale su  na radionici – „Financijsko upravljanje EU projektima; upravljanje projektom LEADER/CLLD podmjera 19.2., 19.3., 19.4., u okviru provedbe Mjere 19. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020“ koja se održala od 20.-21.03.2017.g.  u Krapinskim Toplicama  u organizaciji LEADER mreže Hrvatske u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, APPRRR-om i Ministarstvom poljoprivrede, a u okviru provedbe Institucionalne potpore za razvoj civilnog društva. Radionica se održala na području LAG-a Zagorje-Sutla.

Sudionici su tijekom dvodnevnog boravka imali slijedeći raspored i rasprave na temu:

20.03.2017.g. – Porezni aspekti EU projekata u RH – predavač Miljenka Cutvarić – RIF

– Računovodstvo EU projekata – Jasna Nikić – RIF

– Financijsko upravljanje EU projekata  i uloga financija i računovodstva u EU

projektima – Enver Raković RIF

21.03.2017.g. – Provedba podmjere 19.4. – Ivo Dolić, APPRRR

Nakon održanih prezentacija, sudionici su kroz raspravu postavljali pitanja i aktivno raspravljali o navedenim temama.

You may also like...