Do 750.000 kn za poljoprivredne proizvođačke organizacije

Novim Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada poljoprivrednih proizvođačkih organizacija olakšava se osnivanje, pokretanje i rad takvih organizacija za što se može dobiti potpora Ministarstva poljoprivrede do 750.000 kuna.

Pravilnikom su uređeni minimalni kriteriji za priznavanje proizvođačkih organizacija i dodjelu državne potpore za početak rada takvih organizacija.

Prema odredbama ovog Pravilnika, „proizvođač“ je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu kao

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te

– druga pravna osoba.

Proizvođačkim organizacijama, koje je Ministarstvo poljoprivrede priznalo i odobrilo njihov poslovni plan, može se dodijeliti potpora kojom one mogu u potpunosti pokriti troškove za plaće administrativnog osoblja, režije, najam prostora i nabavku uredske opreme.

Cilj potpore je olakšati početak poslovanja proizvođačkim organizacijama u razdoblju od pet godina kako bi dostigle standarde Europske unije i postale konkurentne na njezinom tržištu.

Potpora može iznositi do 750.000 kuna za početak rada proizvođačke organizacije.

Zajedničkom poljoprivrednom politikom koja se primjenjuje od 2014. godine, Europska unija pojednostavila je mehanizme upravljanja tržištima i učinila ih učinkovitijim.

Suočena sa sve većom potražnjom poljoprivrednih proizvoda i potaknuta pozitivnim iskustvima objedinjavanja ponude kroz proizvođačke organizacije u sektoru voća, povrća te mlijeka i kroz to jačanje položaja proizvođača na tržištu, Europska unija osmislila je sustav proizvođačkih organizacija u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje.

Pravilnik se može naći na mrežnim stranicama Narodnih novina (NN 81/15), i u prilogu ovog teksta. (HINA / HOK)

Izvor: HOK

You may also like...