Donacijski natječaj Jana-voda s porukom

Donacijski program Jane „Vode s porukom“ nastavlja se i u 2016. godine putem web stranice www.vodasporukom.com , a sve udruge, društva i neprofitne organizacije mogu prijaviti svoje projekte do 24. ožujka 2016. godine.
U ovogodišnjem natječaju određene su četiri kategorije za koje se mogu prijaviti projekti i to:

  • LJUBAV PREMA DJECI – Pravne osobe i neprofitne organizacije kojima su briga za djecu temelj rada
  • LJUBAV PREMA PANETU ZEMLJI  – Pravne osobe i neprofitne organizacije kojima je briga o planetu Zemlji osnovna djelatnost
  • LJUBAV PREMA POSLU – Pravne osobe i neprofitne organizacije čiji zaposlenici posao obavljaju bez naknade i sa željom da svojim radom pomognu drugima
  • LJUBAV PREMA STARIJIMA I NEMOĆNIMA – Pravne osobe i neprofitne organizacije kojima je temelj rada briga za starije i nemoćne

Sve informacije o prijavama dostupne su ovdje .

You may also like...