Druga radionica pripreme SWOT analize za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina

Na drugoj radionici pripreme SWOT analize za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina razmatrano je osam pristiglih prijedloga SWOT analize lag područja. Voditeljica radionice Mira Kovač iz Razvojne agencije Brodsko-posavske županije CTR-a provela je sve sudionike ove radionice kroz četiri osnovna dijela SWOT analize. Sudionici radionice su korak po korak razmatrali snage, slabosti, prilike i prijetnje za razvoj područja lag-a Posavina.

Članovi radne skupine za izradu lokalne razvojne strategije Lag-a Posavina dali su veliki boj konkretnih prijedloga koji će se u narednim fazama izrade strategije pretvoriti u glavne strateške ciljeve i biti osnovom postavljanja vizije Lag-a Posavina za razdoblje do konca 2013. godine, a pri tome će se nastojati izraditi i kvalitetna baza projektnih prijedloga, te konkretizirati aktivnosti za njihovu kvalitetnu provedbu.

Višnja Zdjelarević je prezentirala potencijale razvoja turizma na području Lag-a Posavina, te istakla glavne pravce budućeg razvoja, a jedan od ključnih momenata uspješne turističke ponude Lag-a Posavina je i razvoj lokalne infrastrukture, uređenih šetnica, puteva i staza za turiste koji dolaze na područje Lag-a Posavina, objedinjavanje turističkih potencijala i osmišljavanje kvalitetnih turističkih sadržaja, te posebice rad na stvaranje kvalitetnih ljudskih resursa u turizmu.

Josip Salantić zadužen za osiguranje logistike za kvalitetnu provedbu radionica uvijek je u punoj formi, a uz to svojim stručnim znanjima i iskustvom doprinosi u razvoju strateških ciljeva Lag-a Posavina, te svojim sudjelovanjem mladim kolegicama i kolegama daje podršku u samostalnom promišljanju razvoja strategije.

Sve informacije, zaključci i prijedlozi odmah se upisuju u baze podataka za izradu Lokalne razvojne strategije Lag-a Posavina. Do kraja srpnja na web stranicama Lag-a Posavina (www.lag-posavina.hr) bit će objavljen obrazac za prikupljanje projektnih prijedloga, a svi zainteresirani mogu svoje prijedloge projektnih ideja, prijedloge SWOT analiza, kao i druge primjedbe i sugestije u vezi razvoja strategije laga poslati i na e-mail: lag.posavina.ured@gmail.com .

You may also like...