Forum za slobodu odgoja otvorio natječaj ˝Oboji svijet˝

Forum za slobodu odgoja otvorio je natječaj čiji cilj je potaknuti učenike i njihove mentore na kreiranje ideja i akcija koje mogu doprinijeti toleranciji, poštivanju ljudskih i dječjih prava, prihvaćanju različitosti, izgradnji mira i održivom i pravednom društvu. Ove godine naglasak je na Programima za održivi razvoj do 2030. Rok prijave je 27. listopada. Forum za slobodu odgoja već 6. godinu zaredom obilježava Međunarodni dan tolerancije i zajedničkim snagama, idejama i kreativnim likovno-literarnim radovima progovara o važnim temama: toleranciji, nenasilju, mirnom rješavanju sukoba, prihvaćanju različitosti, razumijevanju i prihvaćanju postojanja svakoga pojedinca upravo takav kakav je, zagovaranju ljudskih i dječjih prava, kao i važnosti našega vlastitoga angažmana i doprinosa zajednicama u kojima živimo.

Ove godine natječaj se bavi dodatnom temom: Program za održivi razvoj do 2030. usvojen od strane UN-a 2015. godine. Natječaj je namijenjen svim učenicima i njihovim mentorima.

Plan natječaja je sljedeći: upoznajte se s Programom za održivi razvoj, sa samim ciljevima, istražite što se tim ciljevima želi postići, a ono što je najvažnije, kroz svoje radove šaljite prijedloge, ideje i same akcije kako mi kao pojedinci možemo doprinijeti ispunjavanju pojedinoga cilja: tolerancijom, poštivanjem ljudskih i dječjih prava, prihvaćanjem različitosti, izgradnjom mira, nenasilnim rješavanjem sukoba, pluralizmom, održivim i pravednim društvom.

Početne informacije o globalnim ciljevima možete pronaći na linku: http://www.hr.undp.org/content/croatia/hr/home.html.

Natječaj je otvoren od 4. rujna. Rok prijave je 27. listopada 2017.

Izvor: odraz.hr

You may also like...