Izvanredna izborna skupština

P O Z I V

 na izvanrednu Izbornu skupštinu Lokalne akcijske grupe „Posavina“ koja će se održati u utorak 10. srpnja. 2012. godine s početkom u 20 sati u velikoj dvorani Općine Brodski Stupnik, S. Radića 117, 35253 Brodski Stupnik, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnog predsjedništva

2. Izbor verifikacijske komisije

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Prijedlog za učlanjenje novih članova Skupštine Lag-a Posavina

5. Prijedlog izmjena Statuta Lag-a Posavina

6. Razno

U Brodskom Stupniku, 03.07.2012. godine.
Predsjednik Lokalne akcijske grupe „Posavina“:
Goran Jelinić, inž. prometa

You may also like...