Jana “Voda s porukom”

jana-voda-sa-porukomJana “Voda s porukom” raspisala je natječaj za sve udruge i druge neprofitne organizacije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije je područje djelovanja volontiranje, radionice osobnog razvoja, projekti koji imaju ekološku vrijednost i ideje te projekti koji prepoznaju vrijednost ljudskih socijalizatora.

Prijava projekta je do 20.ožujka 2015.godine.

Kako prijaviti projekt i gdje vidjeti pravila za prijavu projekta saznajte na internetskoj stranici:
http://www.vodasporukom.com/projekti/novi

You may also like...