Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata

Proteklog tjedna Brodsko-posavske županija objavila je javni poziv za prijavu programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata i zdravstveno-socijalno, humanitarnih i ostalih udruga za financijsku potporu, donaciju  iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE. Također je objavljen i OBRAZAC za prijavu.

Ujedno iz Ministarstva uprave podsjećaju za registar udruga, javni upisnik koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj. Naime, registracija udruga može se obaviti upravo elektroničkim popunjavanjem obrazaca zahtjeva. Forma elektroničkog popunjavanja identična je sadržaju obrazaca propisanih  Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, te sadrži Popis ciljanih skupina i Klasifikaciju djelatnosti udruga.

Forma elektroničkog popunjavanja identična je sadržaju obrazaca propisanih Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 4/15), te sadrži Popis ciljanih skupina i Klasifikaciju djelatnosti udruga.

Kako se udruge samostalno opredjeljuju i razvrstavaju u registru prema ciljanim skupinama iz Popisa ciljanih skupina, kojih s obzirom na članstvo i korisnike kojima je udruga usmjerena može biti i više, te se samostalno razvrstavaju u jedno ili više područja djelovanja i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom prema Klasifikaciji djelatnosti udruga, elektroničkim popunjavanjem obrasca zahtjeva, između ostalog, na vrlo jednostavan način mogu se odabrati željene ciljane skupine, područja djelovanja i djelatnosti.

Po spremanju elektronički popunjenog zahtjeva, on dobiva jedinstveni osmeroznamenkasti kod. Također, aplikacija nudi mogućnost ispisa popunjenog zahtjeva. Tako popunjeni zahtjev mora biti potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje udruge i dostavljen nadležnom uredu (neposredno ili poštom). Dakle, postupak za upis udruge ili strane udruge odnosno za upis promjene u registar smatra se pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva nadležnom uredu.

Kad nadležni ured utvrdi da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za upis udruge ili strane udruge, odnosno za upis promjene u registar, o tome donosi rješenje. Prilikom upisa u registar udruga odnosno registar stranih udruga unosom jedinstvenog osmeroznamenkastog koda sa Vašeg zahtjeva automatski se dohvaćaju svi podaci potrebni za upis, koje ste unijeli u formu elektroničkog popunjavanja.

Ukoliko imate poteškoća s online prijavom, posjetite web stranicu Ministarstva uprave gdje je sve u detalje pojašnjeno.

Izvor: soundset.hr

You may also like...