Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Na temelju ovog Javnog poziva, prijavu za (su)financiranje programa/projekta može podnijeti svaka pravna osoba koja u svojem radu, odnosno posebno u sklopu
prijavljenog programa/projekta, djelomično ili u potpunosti posvećena promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanju obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno podupiranju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.

(Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih područja:

1. sustava obiteljskih potpora
2. skrbi za djecu
3. zdravstvene zaštite majke i djeteta
4. odgoja i obrazovanja
5. izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece. Vremensko razdoblje za provedbu programa/projekata prijavljenih u sklopu ovog Javnog poziva može trajati najduže 14 mjeseci i to u razdoblju od početno 1. studenog 2021.godine do zaključno 1. siječnja 2023. godine.

Krajnji korisnici programa/projekata u svezi s kojima se traži (su)financiranje u sklopu programa/projekata prijavljenih temeljem ovog Javnog poziva mogu biti samo i isključivo djeca i mladi, do najviše 29. godina starosti, s prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe/projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn (riječima: deset tisuća kuna i nula lipa),odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn (riječima: sto tisuća kuna i nula lipa).

Ovaj Javni poziv bit će otvoren za podnošenje prijava zainteresiranih pravnih osoba početno od 17. svibnja 2021. godine 00:00:01 sati do zaključno 16. lipnja 2021. godine 23:59:59 sati.

Više možete pronaći na poveznici: https://www.zhzd.hr/pravne-osobe/natjecaji/javni-poziv-

You may also like...