Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje EU projekata udruga u 2014. godini

ured-za-udrugeUred za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu.

Na Poziv se mogu prijaviti:

  • Organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
  • Organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.
  • Ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom,nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

IPA – I. komponenta
IPA Prekogranična suradnja
Europska teritorijalna suradnja
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
Europa za građane
Erasmus+
Sedmi okvirni program (FP7)
Mladi na djelu
PROGRESS
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
Grundtvig
Leonardo da Vinci
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
Višekorisnička IPA

Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu

Sredstvima ovog Poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta u vremenskom razdoblju naznačenom u Uputama za prijavitelje te u skladu s ugovorom sklopljenim s nadležnim ugovornim tijelom. Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2014. godine.

Više informacija o Javnom pozivu na: http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=1&newsID=2742

You may also like...