Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu

I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom,nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

II.
Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

 • IPA – I. komponenta
 • IPA Prekogranična suradnja
 • Europska teritorijalna suradnja
 • Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.
 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
 • Mladi na djelu
 • Erasmus +
 • Sedmi okvirni program (FP7)
 • Obzor 2020
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Grundtvig
 • Leonardo da Vinci
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • IPA INFO
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program o pravima, jednakosti i građanstvu
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te
 • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:

a. tijekom 2014., ukoliko se aktivnosti većinskim dijelom provode tijekom 2015. ili provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2015. godini;

b. tijekom 2015. godine;

2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:

a. tijekom 2014., ukoliko se aktivnosti većinskim dijelom provode tijekom 2015. ili provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2015. godini;

b. tijekom 2015. godine.

Više o postupku prijave za sufinanciranje pogledajte ovdje.

Izvor: uzuvrh.hr

You may also like...