LAG Posavina od 11. rujna 2015.g. – Info točka

LAG Posavina je od 11. rujna 2015.g. postao Info točka, koja je proizašla iz projekta koju provodi Bebrinska udruga mladih iz Bebrine, “Pokreni sebe u svojoj lokalnoj zajednici”. Kao partner na projektu dobili smo privilegiju da postanemo jedna od tri planirane Info točke koje će se uspostaviti na području LAG Posavina.

Voditeljica projekta Ivana Penić kroz prezentaciju upoznala je sve nazočne sa ciljevima i planiranim aktivnostima koje će se provesti i ostvariti provedbom projekta.

LAG Posavina će kroz Info točku pružati sve informacije, potrebne savjete i usmjeravanje organizacija civilnog društva, mladih i ostalih lokalnih dionika. Sve je to u cilju stvaranja mreže pružatelja i korisnika socijalnih usluga.

Zahvaljujemo se partnerima Bebrinskoj udruzi mladih i nadamo se nastavku uspješne suradnje.

11140304_1661719534064660_1864733827653580278_n

unnamed 12004837_1661719647397982_873439956968649074_n

You may also like...