LAG Posavina podnio Zahtjev za potporu u okviru Natječaja za provedbu podmjere 19.1. “Pripremna pomoć”– provedba tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć«

LAG Posavina 10.07.2015.g. je podnio Zahtjev za potporu u okviru Natječaja za provedbu podmjere 19.1. “Pripremna pomoć”– provedba tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć«

Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. Izrada lokalne razvojne strategije za LAG-ove,
  2. Tekući troškovi za LAG-ove koji nisu ostvarili potporu iz IPARD programa i za LAG-ove koji su ostvarili potporu iz IPARD programa za troškove nastale nakon isteka razdoblja od 2 godine od datuma potpisa IPARD ugovora.

You may also like...