LAG POSAVINA SLAVI 10. GODIŠNJICU OSNUTKA

LAG Posavina osnovan je na inicijativu pet općina na području zapadno od grada Slavonskog Broda, sjedišta Brodsko-posavske županije, s ciljem primjene Leader programa za ruralni razvoj sukladno načelima Europske unije.

Osnivačka skupština LAG-a održana je 09.02.2011 godine u Velikoj županijskoj vijećnici u Slavonskom Brodu, a službenu dozvolu za rad je dobio 15.03.2011. godine.

LAG Posavina nalazi se u središnjem dijelu Brodsko -posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem, graniči sa gradom Slavonskim Brodom, a na zapadu s općinom Staro Petrovo Selo. Na sjeveru se prostire padinama Požeške i Dilj gore, a južna granica mu je rijeka Sava koja je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Naknadno se LAG proširio na područje općine Čaglin i Podcrkavlje te čini prostor 7 jedinica lokalne samouprave: općine Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Čaglin, Podcrkavlje, Oriovac i Sibinj. Prostor LAG-a pripada statističkoj regiji Kontinentalna Hrvatska. Područje LAG-a prostire se na 759,49 km2.

LAG Posavina svoijm prostorom koji se nalazi na području Brodsko-posavske županije i dijela Požeško-slavonske županije gravitira prema administrativnom središtu BPŽ, gradu Slavonskom Brodu, naselja Općine Nova Kapela treadicionalno su više usmjerena prema gradu Novoj Gradišci, a naselja Općine Čaglin gravitiraju gradu Požegi.

LAG Posavina osnovan je kao udruga u čijem sastavu su predstavnici lokalne zajednice iz neprofitnog sektora, poduzetništva, jedinica lokalne samouprave i drugih organizacija koje djeluju na ovom području. Cilj osnivanja je bilo povezivanje navedenih lokalnih organizacija, ustanova i inicijativa na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih kapaciteta. Obzirom se područje LAG-a pruža uz rijeku Savu, Orljavu, kao i duž padina Dilj gore i Požeške gore bogato je prirodnim resursima, kulturnom baštinom, a tradicionalno je orijentirano poljoprivrednoj proizvodnji. Uz poljoprivrednu proizvodnju, obrtništvo i poduzetništvo sve više jača i razvoj ruralnog turizma.

Kroz prepoznavanje lokalnih resursa i kapaciteta, među kojima se na prvom mjestu potiče inicijativa i inovativnost ljudskih resursa, posebice među mladima i ženama, nastoje se stvoriti vlastiti razvojni potencijali kroz međusobno povezivanje i suradnju. Kroz ovakve aktivnosti na području LAG-a cilj je stvoriti perspektivnu lokalnu zajednicu za kvalitetan život ovdašnjeg stanovništva, kao i za sve brojnije goste ovog područja. Kroz regionalnu, nacionalnu i međunarodnu povezanost i suradnju LAG Posavina ostvaruje svoje razvojne ciljeve.

Među brojnim aktivnostima i uspješnim rezultatima kroz ovo desetogodišnje razdoblje izdvajamo Odluku Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom su nam dodijeljena sredstva javne potpore za provedbu  Lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina 2014-2020.  i dodjele sredstava za javne potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“  i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« u najvišem iznosu od 7.364.902,86 HRK. Dijelom ovih sredstava su financirana 4 LAG Natječaja i to za Tipove operacija “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina“. Također, odobrena nam je provedba međuteritorijalnog projekta suradnje “Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača” temeljem sklopljenog Sporazuma o suradnji u ukupnom iznosu od 847.834,77 HRK. Cilj projekta bilo je jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u sektoru voćarstva i povrtlarstva kroz razmjenu znanja i iskustava, opremanje te promociju poljoprivrednih proizvoda u cilju povećanja samoodrživosti poljoprivrednih gospodarstava i malih gospodarstvenika na ruralnim područjima te poticanju njihovog udruživanja, a kao jedan od rezultata osnovana je udruga voćara i povrtlara sa sjedištem u Brodskom Stupniku, te se nadamo da će se što već broj voćara i povrtlara pridružiti i postati članom udruge kako bi svojim radom i djelovanjem u budućnosti pomogli u osnivanju proizvođačke organizacije voćara i povrtlara što nam je i cilj.

Među ostalim uspješno provedenim projektima u kojima je LAG Posavina bio nositelj ili partner izdvajamo:

– Projekt „Radom za zajednicu i sebe!“ koju je proveo LAG Posavina financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u okviru natječaja Zaželi-Program zapošljavanja žena. Vrijednost projekta iznosio je 8.380.865,77 HRK, a provodio se na području općina Brodski Stupnik, Oriovac i Nova Kapela. Provedba projekta trajala je 30 mjeseci, a ciljana skupina bile su dugotrajno nezaposlene žene, a pružale su podršku korisnicima u lokalnoj zajednici. Među ostalim, 30 žena pohađalo je edukaciju za njegovateljicu kroz koju su unaprijedile svoja znanja i vještine sukladno potrebama tržišta rada te samim time su povećale svoju šansu za zapošljivost i konkurentnost  na tržištu rada. Kroz projekt su zaposlene 74 djelatnice za pomoć u kući koje su pružale pomoć za 554 korisnika.

– Projekt “OPGenije” je financiran iz Europskog fonda, Operativnog Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.” u iznosu od 1.489.366,47 kuna. Provedba je trajala 24 mjeseca. Kroz projekt se educiralo 30 dugotrajno nezaposlenih osoba koje su prošle program obrazovanja za Agroturistički tehničar i edukacije Digitalni marketing i Poslovni plan za poljoprivrednike. Prijavitelj  projekta je bio LAG Zapadna Slavonija, te partneri LAG Zeleni trokut, LAG Slavonska Ravnica i LAG Posavina.

– Projekt “Parlaj ti, parlam ja, Parlaonica!”, koji je prijavljen na natječaj LokoVez koji je objavila Zaklada Slagalica. Projekt je uspješno prihvaćen i odobrena su sredstva u iznosu od 10.593,86 kn. Ciljana skupina koja je sudjelovala na edukacijama i predavanjima bili su predstavnici udruga mladih/za mlade s područja LAG-a Posavina.

– “Pokreni sebe u svojoj lokalnoj zajednici”, financiran ESF sredstvima, vrijednost 533.290,00 kn, LAG partner na projektu

– “Sudjeluj, zaključuj, odlučuj!”, financiran sredstvima MSPM, vrijednost 69.542,00 kn, LAG partner na projektu

– “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu”, financiran ESF sredstvima, vrijednost 896.331,00 kn., LAG partner na projektu

– “I mi se želimo družiti!”, financiran sredstvima MSPM, vrijednost projekta 57.545,82 kn, LAG partner na projektu

– “I mi imamo vremena!”, financiran sredstvima MDOMSP, vrijednost projekta – 112.386,00 kn, LAG partner na projektu

– “Treba sretan biti tko uspije ostariti!”, financiran sredstvima MDOMSP, vrijednost projekta – 96.040,00 kn, LAG partner na projektu

– “Aktivirajmo se!”, financirano sredstvima MSPM, vrijednost projekta 68.240,00 kn, LAG partner na projektu

– “Lijepa naša Slavonija!”, financirano sredstvima Brodsko-posavske županije, vrijednost projekta 40.000,00 kn, LAG partner na projektu

„Zlatna dob“, financirano sredstvima MDOMSP, vrijednost projekta – 82.000,00 kn, LAG partner na projektu

„Aktivni u mirovini“, financirano sredstvima MDOMSP, vrijednost projekta – 102.000,00 kn, LAG partner na projektu

“Socijalno uključivanje 65+”, financirano sredstvima ESF-a, vrijednost projekta 1.499.999,99 kn, LAG partner na projekt

“Samo Aktivno”, financirano sredstvima iz ESF-a (ITU-Urbano područje Slavonski Brod), vrijednost projekta 2.585.488,68 kn, LAG partner na projektu.

LAG Posavina trenutno ima 10 zaposlenika koji su zaposleni na poslovima u vezi rada LAG-a i provedbe LRS te na provedbi  ostalih projekata.

LAG Posavina član je Hrvatske mreže za ruralni razvoj, surađuje sa svim ostalim institucijama u sklopu svog redovnog djelovanja, ali i tijekom pripreme i provedbe ostalih projekata.

 

 

You may also like...