LAG Posavina sudjelovao na savjetovanju o Mjeri 19

Objavljeno je izvješće sa savjetovanja. Rezultate savjetovanja moguće je pronaći na linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=3025

You may also like...