LAG Posavina u Novoj Kapeli održao Info radionicu o mogućnostima prijave projektnih prijedloga na natječaje iz PRR RH

U ponedjeljak, 06. veljače 2017. godine LAG Posavina je u Novoj Kapeli održao Info radionicu “Mogućnosti prijave projektnih prijedloga u okviru provedbe LRS LAG-a Posavina i Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.”

Pred 30-tak zainteresiranih korisnika djelatnici LAG-a su predstavili mjere i podmjere na koje se korisnici mogu prijaviti, kako na nacionalnoj tako i na razini LAG-a sa financijskim sredstvima odobrenim od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu LRS LAG-a Posavina. Nazočnim potencijalnim korisnicima su predstavljeni svi koraci koji se trebaju poduzeti da bi se prijavilo na natječaje te su upoznati sa cijelim postupkom, uvjetima prihvatljivosti, prihvatljivim ulaganjima i svim ostalim preduvjetima koje je potrebno ispuniti da bi se moglo pristupiti natječajima i ostvariti zatraženu potporu.

Domaćin radionice Ivan Šmit, načelnik općine Nova Kapela, u uvodu je pozdravio sve nazočne i istaknuo sve koristi ovih mjera i podmjera na povećanje kvalitete života stanovništva ruralnog područja.

 

You may also like...