LOKALNA AKCIJSKA GRUPA POSAVINA PLASIRALA 1.067.400,00 MIL. KN ZA ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

 

U utorak, 19. veljače 2019. godine, na 1. Sjednici Upravnog odbora LAG-a Posavina donesene su odluke o prijavljenim projektima na 2. LAG natječaj za TO 3.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Na LAG natječaj se prijavilo 6 nositelja (jedince lokalne samouprave) sa svojim projektima. Nakon administrativne kontrole utvrđeno je da svi pristigli projekti ispunjavaju kriterije odabira.

Potpora po pojedinom prijavitelju iznosi  177.900,00 kn (24.000,00€), što će svakako uvelike doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društvene-ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupna financijska sredstva iznose 1.067.400,00 kn.

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o dodjeli sredstava od strane APPRRR-a, a druga nakon svih provedenih projektnih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Preuzmite dokument (PDF format): KONAČNA RANG LISTA

 

You may also like...