Milijun kuna iz IPARD-a za lokalne akcijske grupe

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. LAG-u Adrion isplaćeno je 117.052,42 kn, LAG-u Škoji 196.243,57 kn, LAG-u Posavina 265.967,46 kn, LAG-u Međimurski doli i bregi 86.293,78 kn, LAG-u Srijem 147.238,66 kn, LAG-u Neretva 140.140,52 kn, a LAG-u Baranja 191.335,80 kn.

LAG Posavina je u 2.godini provedbe projekta IPARD programa, Mjera 202 sveukupno iskoristila 363.820,90kn.

Lokalnim akcijskim grupama Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do sada je sklopila ugovore o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje četrdeset dvije Lokalne akcijske grupe (LAG) u iznosu od 37,8 milijuna kuna.

POPIS KVARTALNIH IZVJEŠĆA LAGOVA CIFRE

You may also like...