Ministarstvo gospodarstva objavilo Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti u jedinicama lokalne samouprave

Ministarstvo gospodarstva je objavilo Javni poziv kojim će se dodijeliti bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, a natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava koja iznose 3.000.000 kuna.

Ciljevi poziva su:

  • Ojačati energetsku učinkovitost na područjima jedinica lokalne samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
  • Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
  • Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
  • Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
  • Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%.

Više o natječaju pogledajte na slijedećem linku:

http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-poticanje-povecanja-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije

Izvor: Ministarstvo gospodarstva

You may also like...