Najava 12. redovne Skupštine Lokalne akcijske grupe Posavina

U četvrtak, 08. prosinca 2016. godine u Hotel & Restoran “Stupnički dvori” u Brodskom Stupniku održati će se 12. redovna Skupština LAG-a Posavina. Početak Skupštine je u 19,00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

 

  1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tijela
  2. Izviješće o aktivnostima LAG-a u 2016. godini
  3. Prijedlog, rasprava i usvajanje:
  • Programa rada LAG-a za 2017.g.
  • Financijskog plana LAG-a u 2017.g.

4. Razno

 

You may also like...