Objavljen pravilnik o provedbi podmjere 6.1, 6.2 i 6.3 u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja«

Ministar poljoprivrede je objavio Pravilnik o provedbi podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Cijeli pravilnik možete pronaći na slijedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_42_852.html

You may also like...