Održana radionica o IPARD programu – Mjere 101 i 103

radionica-ipard

Dana 24. ožujka 2014., u prostorijama županijske uprave, uz prisutnost zamjenika župana Davora Vlaovića te pročelnike Željka Burazovića i Stjepana Bošnjakovića, održano je edukativno predavanje sa prezentacijama na temu Prihvatljivih ulaganja i postupka prijave na natječaj. Prije samog predavanja gđa. Vidić je izvijestila o analizi rada LAG-ova (lokalnih akcijskih grupa) s područja županije. U Brodsko-posavskoj županiji djeluju tri LAG-a:LAG Zapadna Slavonija, LAG Posavina i LAG Slavonska ravnica.

Zaključak prethodne edukacije je da se treba raditi na promidžbi ljepote, potencijala i prednosti našeg kraja te da se treba potaknuti i stimulirati sve sektore ruralnog razvoja, uz partnerstvo, a ne konkurenciju lokalnih udruženja.

Voditelj odjela poslovnog planiranja i EU fondova u CTR – Razvojnoj agenciji Brodsko-posavske županije d.o.o., Damir Mirković, prezentirao je i sudionicima pobliže objasnio Mjere 101 i 103 IPARD programa, koja su prihvatljiva ulaganja te proceduru prijave na natječaj. Načelnici općina su u nastavku mogli čuti nešto više o samom IPARD programu koji je sastavni dio IPA programa u okviru 5. komponente – Ruralnog razvoja. Ovaj se program provodi od 2007. u Hrvatskoj.

Mjera 101 odnosi se na ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, dok su krajnji korisnici poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge) u većinskom privatnom vlasništvu. Prihvatljivi sektori za ulaganja su: mljekarstvo, govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, proizvodnja jaja, voće i povrće te žitarice i uljarice. Ulaganja se odnose na izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje objekata i građevina te kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme. U području voća i povrća dozvoljena su ulaganja u izgradnju ili opremanje postrojenja na farmi za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, dok su u sektoru proizvodnje žitarica i uljarica dozvoljeni i radovi na objektima za skladištenje i sušenje. Minimalni iznos potpore je 100 tisuća kn, dok je maksimalna potpora u iznosu od 6,57 mil. kn, a iznimno do 14,6 mil. kn.

Mjera 103 odnosi se na ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Korisnici ove Mjere su svi navedeni iz prethodne mjere osim OPG-ova. Iznos potpore je do 50%, s tim da je minimalni iznos prihvatljivih izdataka 250 tisuća kn do maksimalnih 22,9 mil. kn.Dozvoljeni sektori jesu mlijeko i mljekarstvo, prerada mesa, ribarstvo, prerada voća i povrća, vinarstvo i maslinarstvo.

Postupak prijave na natječaj za Mjeru 101 i Mjeru 103 uključuje ideju, pripremu dokumentacije, prikupljanje ponuda, izradu poslovnog plana, prikupljanje ostalih dokumenata, ispunjavanje prijavnog obrasca te slanje prijave Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U drugom dijelu predavanja doc. dr. sc. Snježana Tolić, profesorica na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, govorila je o Programu ruralnog razvoja RH od 2014. do 2020. godine. Naime, RH ima pravo na 8,6 mil. € sredstava unutar kohezijske politike EU-a za razdoblje od 2014.-2020. Zajednička poljoprivredna politika obuhvaća dva stupa. Prvi se odnosi na direktna plaćanja za potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, dok drugi obuhvaća potpore za programe ruralnog razvoja. Ovaj se Program temelji na Uredbi br. 1305/2013 Europskog parlamenta (Uredba ruralnog razvoja), koja ima tri cilja i šest prioriteta.

U nastavku je prof. Tolić naglasila da je Leader mreža naziv koji obuhvaća sve LAG-ove s područja RH. LAG je zapravo partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora na lokalnom nivou i obuhvaća ruralno područje od 10 do 150 tisuća stanovnika. Do sada su kroz IPARD program isplaćena sredstva potpore u visini od 352 milijuna kn za ukupno 204 projekta u Hrvatskoj. Program ruralnog razvoja RH sadrži slijedeće odabrane mjere, redom: Prenošenje znanja i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Savjetodavne službe, Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, Ulaganja u fizičku imovinu, Obnova poljoprivrednog potencijala uslijed elementarnih prirodnih nepogoda, Razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poslovanja- Potpora mladim poduzetnicima i Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima.

Izvor: bpz.hr

You may also like...