Održana radionica ” Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.”.

Od četvrtka, 23. studenog 2017.g. do petka, 25. studenog 2017.g. u hotelu „Ambasador“ u Opatiji održana je radionica ” Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.”. Na radionici je sudjelovao i stručni suradnik LAG-a Posavina Krunoslav Eraković.

Prvog dana radionice Bojana Markotić iz LMH predstavila je nazočnima smjernice za planiranje i formiranje tijela s pratećim edukacijama za sudjelovanje članova u procesu donošenja odluka, registar/praćenje članova i rada tijela, planiranje sudionika u procesima i praćenje sustava nepristranosti, revizija članstva partnerstva, postupci LAG-ova u promjeni obuhvata/granica i članstva (studija slučaja), definiranje različitih modela Statuta – podjela uloga tijela sukladno Smjernicama za odabir projekata; sustav predstavničke Skupštine, ovisno o strukturi partnerstva i potrebama LAG-ova.

Drugog dana radionice Ivo Dolić iz APPRRR prezentirao je pripremu i objavu LAG Natječaja, provedbu animacijskih aktivnosti, podnošenje, zaprimanje i administrativnu kontrolu prijava, ocjenjivanje i rangiranje prijavljenih projekata s odabirom projekata te

prigovore i konačnost odluka. Na kraju je u organizaciji LMH održana interaktivna radionica: Provedba u praksi i upravljanje rizicima, a predstavnici LAG-a Terra Liburna prezentirali su nazočnima razvojni potencijal njihovog LAG područja.

Trećeg dana upriličen je terenski obilazak uz interaktivne radionice.

You may also like...