Održana redovna skupština LAG-a Posavina

U utorak, 21. ožujka  2017.g.  sa početkom u 19:00 sati u  restoranu “Bonaca”, Lužani održana je 13. Redovna Izborna Skupština LAG-a Posavina.

Na skupštini su usvojena Financijska izvješća za 2016.godinu, Izvješća o radu za 2016.godinu i Izvješće nadzornog odbora koja je prezentirao Voditelj LAG-a Goran Jelinić.

Donijete su Odluke o reviziji članstva te su u članstvo LAG-a primljeni  – Udruga hrvatskih umirovljenika Općine Nova Kapela, Udruga Most 365, OPG Jakopović Emilija, a iz članstva brisani – Zbježanska udruga mladih i udruga Arteco, te sada LAG Posavina broji ukupno 63 člana nakon primanja novih članova i brisanja neaktivnih/oni koji su prestali sa djelovanjem. Također, prihvaćena je Odluka o razrješenju člana UO i izboru novog člana UO LAG-a Posavine – KUD Bebrina, koji za svog predstavnika u UO LAG-a imenuje Mariju Vačić. Prihvaćene su i sve predložene Izmjene i dopune Statuta LAG-a Posavina.

Predsjednica LAG-a Željka Čorak se zahvalila svim prisutnim gostima i svim članovima te je Skupština prestala sa radom u 20:25 sati.

 

You may also like...