Omnibus regulativa prošla u Vijeću i Europskom parlamentu

Danas su Odbor za poljoprivredu i ribarstvo Vijeća Europe i Odbor za regionalni razvoj Europskog parlamenta usvojili Omnibus regulativu za pojednostavljenje provedbe ZPP:

http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2017/12/12/omnibus-regulation-council-adopts-new-simplified-agricultural-rules/

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20171207IPR89768/jednostavnija-i-pravednija-poljoprivredna-politika-eu-a

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171012IPR85941/omnibus-provisional-deal-on-simpler-and-fairer-post-2018-eu-farming-policy

To je svojevrstan završetak trijaloga između Komisije, Vijeća i Parlamenta koji se već neko vrijeme vodio, a čime ova regulativa postaje zakonodavna i obavezna za sve zemlje članice (ne samo preporuka).

Slijedeći korak je usvajanje od strane Parlamenta i Vijeća (ožujak-travanj 2018. ?). Planira se završetak cijelog postupka do sredine 2018. s time da bi se regulativa retrogradno primjenjivala od 1.1. 2018.

Ovo je veliki korak za sve korisnike EAFRD-a, a posebno za LAG-ove, jer Omnibus regulativa posebno naglašava njihovu ulogu te obvezuje zemlje članice da još vise ovlasti prenesu na LAG-ove. U svakom slučaju, ovo je vrlo lijep božićni poklon za sve LAG-ove u EU.

Posebno valja istaći činjenicu da je upravo jedna od hrvatskih zastupnica u Europskom parlamentu dala izniman doprinos pripremi i usvajanju ove regulative. To je hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašic, koje je ujedno i jedina od svih hrvatskih zastupnika u EU parlamentu sudjelovala u postupku trijaloga. Opsiran prikaz rada Ruze Tomasic u Europskom parlamentu možete vidjeti na mrežnim stranicama LMH.

You may also like...