Poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“- ESF

Slijedom objave otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“, u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., pozivamo sve potencijalne prijavitelje da se sukladno natječajnoj dokumentaciji prijave za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda.

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržati će se projekti koji će pridonositi jačanju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.  Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima odnosno povećati broj zaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovim  zapošljavanjem  kao osobnih asistenata.

Potencijalni prijavitelji su: organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 24.veljače 2015. godine.

Natječajna dokumentacija se može preuzeti slijedom poveznice:  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/116.

Prijavni obrazac A možete preuzeti slijedom poveznice:  https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap

Izvor: www.ljudskipotencijali.hr

You may also like...