Poziv na Info-radionice

Pozivamo Vas na info radionice koje će održati Doc.dr.sc. Snježana Tolić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka, u sklopu provedbe projekta „Priprema i provedba lokalnih razvojnih strategija“, IPARD Mjera 202, u organizaciji LAG Posavina u terminu:

 • 25.veljače 2015. godine, u prostoru Općine Brodski Stupnik (sala Društvenog doma), Stjepana Radića 117,
  • sa početkom 17:30 sati na temu:
   “Ekološki i socijalni ciljevi razvoja LAG-a Posavina kroz LEADER program”

   U razvoju ekološke svjesti u lokalnoj zajednici posebnu ulogu imaju osnovne škole i lokalne udruge kroz razvoj praktičnih znanja u njegovanju eko vrtova i provedbi drugih ekoloških aktivnosti. Različiti oblici inovativanih praksi, prilagođenih određenim skupinama društva mogu animirati širu društvenu zajednicu na zajedničke aktivnosti u promicanju ekoloških i socijalnih interesa, te utjecati na razvoj novih gospodarskih aktivnosti i zapošljavanje.

  • u 19:00 sati na temu:
   “Mogućnosti financiranja sektora poljoprivrede kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020”

   “Program ruralnog razvoja RH 2014-2020” nudi široku paletu različitih mjera potpore za razvoj OPG-a i drugih poslovnih subjekata koji djeluju u području poljoprivrede, šumarstva i prerade. Određeni broj mjera potpore mogu koristiti općine i mali gradovi, civilne udruge, vjerske organizacije, vrtići i druge ustanove za vrlo raznolike projekte. Svi ovi projekti trebaju naći svoje mjesto u strateškim planovima općina i LAG-a da bi mogli biti financirani, za što je potreban kvalitetan i konstruktivan dijalog između različitih dionika u lokalnoj zajednici.

You may also like...