Poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika.

Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

Poziv će se provoditi kroz dvije komponente:

 

  • razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom;
  • uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

 

Prihvatljivi prijavitelji su osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri mogu biti bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

Poseban naglasak Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i  poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – projektni prijedlozi koji uključuju navedeno ostvarit će dodatne bodove u procjeni kvalitete.

Ukupna vrijednost Poziva je 22.270.362,00 EUR.

Iznos potpore po projektu:

 

  • u okviru Komponente A: 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR;
  • u okviru Komponente B: 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR

 

Rok za prijavu projekta:

 

  • komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021.;
  • komponenta B – od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021.

 

Više možete pronaći na poveznici https://eeagrants.hr/jacanje-stem-vjestina-u-osnovnim-skolama-i-razvoj-regionalnih-znanstvenih-centara-za-osnovnoskolski-odgoj-i-obrazovanje-u-stem-podrucju/.

 

You may also like...