Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu sa beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu programima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno sljedećim prioritetnim područjima:

  1. Programi usmjereni smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice,
  2. Programi usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom,
  3. Programi usmjereni beskućnicima,
  4. Programi usmjereni osiguranju smještaja bivšim zatvorenicima

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 2.300.000,00 kuna godišnje a sve bitne informacije o samom Pozivu i uvjetima prijave, možete pronaći u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije objavljene u sklopu ovog Poziva.

Rok za prijavu: 6. svibnja 2021. godine

You may also like...