Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Mladi predstavljaju najvrjedniji resurs društva, a kako bi ostvarili svoj puni potencijal potrebno im je osigurati optimalne razvojne uvjete i podrške u izazovima u području rada, obitelji i javnog djelovanja. Globalna ekonomska kriza otežala je uspješno ispunjavanje potreba mladih i njihovo uključivanje u društvo. U Republici Hrvatskoj kriza se posebno odrazila na rast nezaposlenih kod mladih i pad životnog standarda. Stoga je mlade nužno prepoznati kao pokretače društvenih promjena koje karakterizira sklonost prema inovacijama i entuzijastični pristup radu. Ovim Pozivom Središnji državni ured za demografiju i mlade prepoznaju civilni sektor kao važnog dionika u poticanju razvoja demografskog društva i stvaranju aktivnih i odgovornih građana te želi pružiti dodatni poticaj organizacijama civilnog društva za stvaranje uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju potreba mladih te podizanju kvalitete njihova života, s posebnim naglaskom na mlade s manje mogućnosti, mlade pogođenim kriznim događajima i one iz ruralnih i manjih sredina. Partner na projektu može biti pravna osoba koja potpisivanjem Izjave o partnerstvu potvrđuje da je spremna sudjelovati u provedbi projekta u suradnji s prijaviteljima.

Poziv je otvoren od 5. srpnja do 20. kolovoza 2021. godine., a ukupna planirana vrijednost projekta je 10.000.000,00 kn
Cjelovitu natječajnu dokumentaciju, koja je navedena u Uputama za prijavitelje, potrebno je postaviti u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 20. kolovoza 2021. godine u 12 sati. Emailom je potrebno dostaviti samo dokument za verifikaciju o uspješnoj prijavi i postavljanju dokumentacije u sustav najkasnije do 20.kolovoza
2021. godine do kraja dana.

Link Natječaja :

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-
projekata-usmjerenih-mladima/6112

You may also like...