Predavanja i edukacije za mlade i organizacije civilnoga društva

LAG Posavina će u suradnji sa udrugom BUM iz Bebrine, sukladno planu provedbe aktivnosti iz Podmjere 1 provedbe projekta Mjere 202 IPARD programa, održati predavanje koje je usmjereno predstavnicima civilnoga društva na području LAG-a Posavina (predstavnicima udruga, mladima, potencijalnim pokretačima udruga te predstavnicima jedinica lokalne samouprave koje potiču i vrednuju rad organizacija civilnog društva).

Planirana predavanja su identična, a održavamo 2 iz razloga što veće posjećenosti, odnosno lakšeg dolaska potencijalnih polaznika zbog udaljenosti.

Nakon održanih predavanja, slijedit će edukativni trening “Dobro upravljanje i rukovođenje organizacijom civilnog društva” koji će biti podijeljen u 4 modula.

Pozivamosve zainteresirane, a posebno mlade, predstavnike udruga i dr. kojima su predavanja i edukacije namijenjene jer nam je osnovni cilj-POKRENUTI MLADE U NAŠOJ SREDINI!

Raspored održavanja predavanja i edukacija:

1.Predavanje “Važnost i doprinos civilnog sektora u razvoju lokalne zajednice” – prostori općine Brodski Stupnik, 23.lipnja 2014.g. u 19 sati.

2. Predavanje “Važnost i doprinos civilnog sektora u razvoju lokalne zajednice”-  prostori općine Podcrkavlje ,26.lipnja 2014.g.u 19 sati.

Edukacija :

1.modul- “Upravljanje i rukovođenje organizacijom”- 02. srpnja  od 18: – 21 sati- održavanje u Općini Oriovac

2. modul- “Upravljanje ljudskim resursima”-03. srpnja od 18 -21 sati -održavanje u Općini Čaglin

3. modul- “Odnosi s javnošću i vidljivost OCD-a” 09. srpnja 18-21 sati – održavanje u Općini Sibinj

4. modul- “Razvoj OCD-a kroz nacionalne i europske fondove”- 10. srpnja 18-21 sati- održavanje u Općini Nova Kapela

Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.

Ured LAG Posavina, tel. 035/427 941
Mail: lag.posavina@gmail.com
Goran Jelinić, voditelj LAG Posavina
Kontakt telefon: 099/207 0019

You may also like...